Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης -- Υπηρεσία Ψηφιακών Πιστοποιητικών

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Υπηρεσία Ψηφιακών Πιστοποιητικών

Digicert

Οδηγίες

Create a CSR (Certificate Signing Request)
How to Install an SSL Certificate

Έκδοση Ψηφιακού Πιστοποιητικού